Opbrengst actie in de 40 dagentijd

Opbrengst actie in de 40 dagentijd
Dit jaar willen we mensen en met name kinderen in Moldavië een hart onder de riem steken en ze laten weten dat we ze niet vergeten. Moldavië is het armste land in Europa, het grenst
aan Rusland en in de winter kan het ontzettend hard vriezen.
Niet alle ouders zijn in staat om hun kinderen warm te kleden en daarom zitten een aantal noodgedwongen thuis. Via de stichting Mensenkinderen kunnen wij mee sparen om ongeveer 2000 kinderen te helpen aan warme kleding in de winter. Ook in de rest van het jaar is goede en passende kleding een eerste basisbehoefte.
Deze kinderen raken nogal eens in een sociaal isolement omdat ze gepest worden in hun schamele kleding.

Ondanks deze armoede vangen de Moldaviers veel vluchtelingenuit Oekraine op. Ook hierbij hebben ze onze steun hard nodig.
De 40-dagentijd actie heeft het mooie bedrag van 3000,- euro opgebracht en deze cheque is op zondag 8 mei overhandigd aan een medewerker van de stichting Mensenkinderen.
Hij vertelde over zijn werk daar en liet ons daarvan dia's zien.


Rest mij nog u te informeren over de mogelijkheden van doneren.
Het bankrekeningnummer van de Z.W. O. is NL04 RABO 0332 3014 19 
terug