Diensten in de Dillehof

Diensten in de Dillehof

Op vrijdagavond om de 14 dagen is er een kerkdienst in de Dillehof.
Deze dienst is om 19.00 uur en wordt geleid door één van de voorgangers uit onze regio.
De organisatie en het koffieschenken na de dienst is in handen van een enthousiaste groep vrijwilligers, afkomstig van meerdere kerkgenootschappen.

De komende diensten zijn op:

Vrijdag 25 januari, dhr. J. van Vondel
Vrijdag 8 februari, ds. G. de Klein

Iedereen, ook mensen van buiten de Dillehof, Weegbree of Melde, zijn welkom om deze diensten mee te vieren.

Info bij Grietje Velzing, tel 312007

terug