PKN
Protestantse Gemeente Eben-Haezer Klazienaveen/Nieuw-Dordrecht
 
Kerkgroet zondag 19 november Kerkgroet zondag 19 november

Kerkgroet

Protestantse Gemeente Eben-Haëzer

Klazienaveen/Nieuw Dordrecht

www.pgeben-haezer.nl
Orde van dienst 19 november
Voorganger                       : dhr. F.H.K. Sprenger                   Collecten: 1e kerk, 2e kerk, uitgang geluidsinstallatie
Ouderling van dienst     : M. Ellen-Wessels                          Welkomstcommissie: fam. E. Velzing
Organist                              : B. vd Klis                                           Kindernevendienst: Martha
 
Liturgie
Orgelspel Lied 721
Lied voor de dienst: lied 23c Lezing uit het Evangelie: Matteüs 25: 31-46
De dienst van de voorbereiding                                                             Lied 339a
Votum Kanselgroet
Intochtslied: psalm 90: 1,7 Uitleg van de Heilige Schrift
Drempelgebed en bemoediging Kanselzegen
Psalm 90: 8 Lied 747: 1,8
Klein gloria                                                                                                       De dienst van de gebeden en van de gaven
Inleiding De gebeden:
Gebed voor de nood van de wereld Inleidend gebed
Glorialied: lied 675 Voorbeden
De dienst van het Woord                                                                          Stil gebed
Openingsgebed                                                                                             Gezamenlijk ”Onze Vader”
Lezing uit het Oude Testament: Ezechiël 34: 11-24 Inzameling van de gaven
Lied 748: 1, 5 Slotlied lied 418
Apostellezing: I Tessalonicenzen 4: 9-12                                              Zegenbede
 
Gemeente avond
A.s. maandag 20 november om 19.45 uur is er een gemeenteavond
Op deze avond zal de kerkenraad enkele mededelingen doen over de financiën, kosten begrafenissen, Ds. Slothouber en ook de situatie met de Kruiskerk zal aan de orde komen.
Na de pauze gaat de fam. de Weerd iets vertellen en laten zien over hun schip en hun huidige hobby.
 
Bedankt
Iedereen heel erg bedankt voor de belangstelling, de telefoontjes en de kaartjes die ik heb gekregen, tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis. Zo mochten we samen ervaren hoe fijn het is om onderdeel van een gemeente zijn.
Elze en Grietje Velzing
 
Kerstmarkt
Voor de Kerstmarkt op 16 december van 9.00-12.00 uur zijn we op zoek naar creatieve gemeenteleden die de gelegenheid krijgen om hun hobby of creaties te laten zien. Dit kan een verzameling zijn of zelfgemaakte dingen van hout, plastic, papier enz. Ook als u uw bak- en kookkunsten wilt laten zien en proeven bent u van harte welkom. Wilt u meedoen?, dan kunt u contact opnemen met Bareld Fictorie, 317523 of
 
Kerkdiensten
26 november                    : 9.30 uur dhr. B. Broers
Ouderling van dienst     : G. Velzing-Hessels
Organist                              : M. Hof
Collecten                            : 1e kerk, 2e kerk, uitgang geluidsinstallatie
Welkomstcommissie     : ZWO
Kindernevendienst        : Janneke
 
Kopij kerkgroet tot donderdag 20.00 uur bij B. Fictorie, email:
 

terug
 
 
Voedselbank

Iedere 14 dagen worden voedselpakketten verstrekt aan mensen van de voedselbank.
Dit vindt plaats in het gebouw achter de Eben-Haëzer kerk te Klazienaveen.

  meer
 
Kerkuitzending luisteren zie de volgende link

www.kerkomroep.nl

 
 
Diensten in de Dillehof
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.