PKN
Protestantse Gemeente Eben-Haezer Klazienaveen/Nieuw-Dordrecht
 
Kerkgroet zondag 4 februari Kerkgroet zondag 4 februari

Kerkgroet

Protestantse Gemeente Eben-Haëzer

Klazienaveen/Nieuw Dordrecht

www.pgeben-haezer.nl
Orde van dienst 4 februari
Voorganger                       : ds. G. Douma                                 Collecten: 1e ZWO, 2e kerk, uitgang geluidsinstallatie
Ouderling van dienst     : J. de Wolde                                     Welkom: B. Fictorie
Organist                              : G. Fictorie-Smeman                    Kindernevendienst: Dinie
 
Liturgie
Synagoge Kapernaüm
Voor de dienst Lied 218 vers 1,2,4 en 5
Welkom
Aanvangslied Ps. 99:1,3,4
Stil gebed
Onze hulp en groet
Klein Gloria
Gebed van verootmoediging
Woord van vergeving
Lezing van de tien woorden
Zingen Ps.   25:2,6
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Meer van Galileo
Schriftlezing: Deut.18:15-20
Zingen: Lied 313:1,3,4
Schriftlezing: Marc.1:21-39
Zingen: Lied 534
Preek
Zingen Lied 837:1,3,4
Gebeden
Collecte
Slotlied Lied 871
Zegen
Beantwoording zegen Lied 415:3
 
Gemeentevergadering PKN Eben Haëzer  Klazienaveen/Nieuw-Dordrecht
Elke zondag drinken wij na de dienst een kopje koffie en vorige week hebben wij tijdens de koffie een gemeentevergadering gehouden. Ook komende zondag willen wij u graag bijpraten en daaraan een gemeentevergadering verbinden. Wij zullen u dan verder bijpraten over de situatie rond ds. Slothouber.
Namens de kerkenraad: Dinie de Jong
 
  •  
Het bloemstuk van afgelopen zondag is als groet naar mevr. Reinders -Post, Tuinstraat 38 gebracht, dhr. Luchies heeft het tweede bloemstuk naar mevr. Hagedoorn, Jagersweg 18 gebracht.
 
Pastoraat
Maandag 5 februari wordt dhr. B. Middeljans, de Omloop 12, voor een rugoperatie opgenomen in het Scheperziekenhuis in Emmen.
Janna Kloese, Meridiaan 87 is weer thuis, zij bedankt ons voor alle kaartjes en andere blijken van betrokkenheid tijdens haar ziekenhuisopname in Apeldoorn. Het heeft haar heel goed gedaan. 
Ook Annie Bloemberg is weer thuis gekomen vanuit het ziekenhuis.
 
Vergadering
Dinsdag 6 februari 2018 vergadering College van kerkrentmeesters, aanvang: 19.45 uur
Catechisatie
De catechisatie begint weer op 6 febr. en zal geleid worden door Marc Bruinewoud. Hij hoopt op veel deelname.
Voor de ouderen en alleengaanden.
 
Ouderencommisie
Op woensdag 21 februari houden wij onze toneelavond met weer een verloting. Wij willen u vragen om zelf ook een cadeautje mee te brengen voor de verloting zodat de kosten een beetje beheersbaar blijven. De avond begint om half 8. U bent allen van harte welkom en breng gerust iemand mee.
 De ouderencommissie.
 
Palmpasen
De kindernevendienst commissie wil dit jaar graag samen met de clubleiding het Palmpasen voorbereiden.
Wij willen u vragen of er nog stokken/kruizen voor het haantje op stokje bij u thuis of bij een familielid zijn achtergebleven? Wilt u ze dan inleveren bij het jeugdgebouw. Bij voorbaat dank
De Clubleiding en Kindernevendienst commissie
 
Kerkdiensten
11 februari                         : 9.30 uur dhr. F.H.K. Sprenger                  Collecten: 1e kerk, 2e kerk, uitgang geluidsinstallatie
Ouderling van dienst     : M. Ellen-Wessels                                         Welkom: fam. G. Velzing
Organist                              : J. Kroon                                                            Kindernevendienst: Grietje
 
 
Kopij kerkgroet tot donderdag 20.00 uur bij B. Fictorie, email:
 
 
Geachte betrokkene, belangstellende, bezoeker van onze toerustingsavonden,
Na een mooie retraite vorige maand in Denekamp zullen wij verder gaan met onze toerustingavonden. Hier nodigen wij u opnieuw graag voor uit. De eerstvolgende toerustingavond vindt plaats op 8 februari a.s.
Over de avond: 'Leven in het licht van de eeuwigheid'
De avond zal bestaan uit lofprijzing geleid door Alberta Haaksema, dit zal worden begeleid door Pieter Flens. Daarnaast is er onderwijs door ds. Harry Klaassens over het thema 'Leven in het licht van de eeuwigheid' en is er gebed en voorbede. Ook bidden we graag persoonlijk voor u, daarvoor zijn gebedsteams aanwezig.
Bezinning
Als werkgroep zijn wij bezig om ons te bezinnen op de toekomst. Moeten wij doorgaan met de activiteiten zoals wij deze nu aanbieden, is het wellicht tijd voor vernieuwing, verandering? Wij leggen deze vragen in gebed voor aan God, maar willen deze ook graag delen met de betrokken groep mensen om ons heen. Daarom zal ds. Klaassens hierover meer vertellen op 8 februari.
Het zou mooi zijn u te kunnen begroeten!
We komen bij elkaar in kerkgebouw 'Ichthus', Walstraat 21 in Emmen. De avond zal beginnen om 19.30 uur.
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan willen we u vragen ons werk en deze specifieke avond te noemen in uw gebeden.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep EW Zuidoost Drenthe
 
Oecumenische werkgroep Klazienaveen
In het kerknieuws staat vermeld dat er op zondag 18 februari een “ Preek van de Leek “ dienst is in de Eben Haëzer kerk. Deze dienst gaat niet door. Helaas heeft Rene vd Weide afgezegd.
 
 
Geloven is niet een verklaring voor dingen die je tòch niet weet,
geloven is je overgeven aan dié God die jou nooit vergeet.
 

terug
 
 
Voedselbank

Iedere 14 dagen worden voedselpakketten verstrekt aan mensen van de voedselbank.
Dit vindt plaats in het gebouw achter de Eben-Haëzer kerk te Klazienaveen.

  meer
 
Kerkuitzending luisteren zie de volgende link

www.kerkomroep.nl

 
 
Diensten in de Dillehof
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.