1e zondag in de Veertigdagentijd

1e zondag in de Veertigdagentijd

Eerste zondag veertigdagentijd
10 maart 2019
Deuteronomium 5: 6-21, antwoordpsalm 81, epistellezing Romeinen 10: 8-13,
Lucas 4: 1-13
Aan de verzoeking in de woestijn gaat de doop van Jezus vooraf. Lucas benadrukt
bij de doop in de Jordaan de solidariteit van Jezus met het volk. Direct hierna neemt
Lucas een geslachtsregister op, waaruit blijkt dat Jezus in lijn uiteindelijk teruggaat
tot Adam en God (zoon van Adam, zoon van God). Twee lijnen die hun vervolg
krijgen in de verzoeking in de woestijn: solidariteit met het volk. En waarmaken dat
Hij als nieuwe Adam standhoudt wanneer Hij wordt aangevochten. Jezus, een
veelbelovend nieuw begin, als geliefde zoon en nieuwe Adam.”

Schikking
De 8 flessen worden geplaatst in een cirkel. De cirkel wordt hier gebruikt als symbool
voor de aarde. De flessen worden onderling verbonden door klimopranken die
samen een krans van solidariteit vormen. In de flessen staan bloemen zoals
de cyclaam.

terug