diaconie diaconie
Er zijn 7 diakenen. Bij iedere kerkdienst zijn 2 diakenen aanwezig. De taken hebben we verdeeld. Behalve voorzitter, secretaresse en penningmeester is er een afgevaardigde naar het moderamen, is er een diaken aanwezig bij rouw-en trouwdiensten. Sommige diakenen doen ook bezoekwerk. Het is een dankbare taak wanneer je dat kunt doen voor de gemeente wat goed bij je past.
Ook dit jaar zijn we op zoek naar nieuwe diakenen. Wanneer je gevraagd wordt of wanneer je graag mee wilt werken, schroom niet, de diaconie heeft je nodig!
terug