40-dagentijd project 40-dagentijd project
lees meer »
 
Giften Giften
Wij als diaconie geven 1x in het kwartaal, naast de avondmaalcollecte, een gift aan een goed doel.
Het derde kwartaal is de gift van 150,00 euro naar de Hadassahoeve gegaan.
Het vierde kwartaal is de gift van 150,00 euro naar Hulp voor helden gegaan.
De collecte van 1 september is naar de Bijbelvereniging gegaan en de collecte van 3 november is naar de Regenbooggroep gegaan. Van beide collectes zijn de bedragen aangevuld tot 100,00 euro.
Hartelijk dank voor u gaven.
Met een groet van de diaconie.
 
 
Begroting 2019 Begroting 2019
lees meer »
 
Financieel overzicht 2018 Financieel overzicht 2018
lees meer »
 
College van diakenen College van diakenen
H. Broers-Prophitius, penningmeester tel. 785164
P. Maarsingh-Westing, secretaris tel.317169
M. Snippe tel. 315841
K. ten Napel tel. 575020
J. Bartelds tel. 312608
M. Doornbos-Zinnemers tel. 313038
E. van de Brand-van Wijk tel. 317598
S. Schoe
 
diaconie diaconie

De diaconie van onze kerk is betrokken bij allerlei zaken die in onze kerkelijke gemeente spelen. In de kerkdiensten is dat onder andere zichtbaar in de collectes die we verzorgen.
Ook valt de bediening van het Heilig Avondmaal binnen de taak van onze diaconie, want hierdoor is men verbonden met allen die God ter harte gaan.

Buiten de landelijk vastgestelde bijdragen aan o.a. “kerkinactie” willen we graag ruimte houden voor eigen acties en/of projecten. De gelden die beschikbaar komen kunnen we gebruiken voor doelen die ook taken zijn van de diaconie, namelijk:
- Kerktelefoon
- Financiële hulp binnen de eigen kerk
- Wij steunen: “ICS” met een bijdrage voor ons adoptie - kind.
- Er is een vrijwilligersnetwerk opgezet, waarin vrijwilligers mensen uit onze  gemeente, die kortdurend hulp nodig hebben, ondersteunen.
- We helpen actief mee met de voedselbank en ondersteunen hen financieel.
- We ondersteunen het Hospice in Emmen financieel.
- De ouderen in onze gemeente krijgen een paasgroet persoonlijk thuisbezorgd.
 

lees meer »
 
Handen en voeten. Handen en voeten.


Handen en voeten.
Je kunt niet alles alleen doen. Soms heb je hulp nodig. Even een ondersteuning.
Gelukkig is er in ons dorp “noaberhulp”. Of er woont familie in de buurt.
En...... er is een groep vrijwilligers binnen onze gemeente die bereid is om even te komen en te helpen waar nodig is: de handen en voeten.
Daarvoor zijn wij ook kerk. Omzien naar elkaar. Voeten om naar iemand toe te gaan en handen om uit de mouwen te steken.
Wat kan deze groep vrijwilligers voor u betekenen?
 een boodschap doen omdat u aan huis gebonden bent
 met u naar het ziekenhuis of verpleeghuis rijden voor uzelf of om op bezoek te kunnen gaan
 de tuin schoonmaken wanneer het zelf even niet meer gaat.
 ............
Via het wijkteam, ouderling, diaken of predikant kunt u laten weten dat u hulp nodig heeft.
Adressen en telefoonnummers vindt u in de gemeentegids.

 

 
oude mobieltjes

oude mobieltjes

Bij de ingangen van de kerk en in het eerste zaaltje achter de kerk staat een bak voor oude mobiele telefoons. Ook verzamelen we (restanten van) oude kaarsen, spaarzegeltjes, postzegels en ansichtkaarten. De diaconie zorgt voor een goede bestemming.