ouderlingen ouderlingen

Beste mensen,

In onze gemeente hebben we ouderlingen en ouderling-kerkrentmeesters.

De ouderlingen werken nauw samen met de contactpersonen in hun wijk en dat is dan voor u ook het eerste aanspreekpunt, omdat zij geregeld bij u langskomen.
Maar soms zijn er dingen waarover u wilt praten met een ouderling zoals zorgen om een dierbare, ziekte of een sterfgeval in uw gezin of in uw familie en dan kunt u aan uw contactpersoon doorgeven dat u het fijn vindt als er een ouderling langskomt.

U mag natuurlijk ook direct contact opnemen met de ouderling die bij u in de wijk hoort. De namen en telefoonnummers vindt u onderaan deze bladzijde en uiteraard staan alle verdere gegevens zoals e-mailadressen en bij welke wijk u ingedeeld bent in de gemeentegids.

De ouderling-kerkrentmeesters houden zich bezig met het financiële reilen en zeilen van onze gemeente en dat valt in deze tijd, waarin onze gemeente enerzijds vergrijst en anderzijds de kosten stijgen, zeker niet mee.

Tenslotte wil ik u erop wijzen dat wij u vertegenwoordigen in de kerkenraadsvergaderingen, dus als u iets door wilt geven of als u een opmerking of een vraag heeft neem dan ook contact met ons op.
Er is altijd een luisterend oor beschikbaar en wij weten dan ook wat er in onze gemeente leeft.

Want : De gemeente dat bent u, dat ben jij, dat ben ik, dat zijn we allemaal !

Ouderlingen:

Mevr. D.H. de Jong-Beuker (voorzitter kerkenraad) tel. 393043

Dhr. G. Velzing (scriba)                 tel. 393060        

Dhr. J. de Wolde                            tel. 317407

Mevr. M. Ellen-Wessels                 tel. 312649

Mevr. G. Velzing-Hessels               tel. 312007

Dhr. W. v.d. Brand                          tel. 317598

Jeugdouderling:  vacant.

Ouderling-kerkrentmeesters:

Dhr. M. Hof                                                tel. 313108

Mevr. G. Robbemond-de Groot                    tel. 312772

Dhr. D. de Jong                                         tel. 393043

Mevr. A. Jansema-Medema                        tel. 313046 

terug