Maandelijkse gift december Maandelijkse gift december

 

Elke dag zien we de enorme nood die corona wereldwijd veroorzaakt. Het nieuws over de orkaan Eta ontsnapt dan zomaar aan onze aandacht. Voor de mensen in dit Midden Amerikaanse land is dit bittere realiteit.

Er vielen tientallen doden en vele duizenden mensen zijn dakloos. Er is een groot tekort aan water, voedsel en beschermingsmiddelen.

Ook wij willen niet voorbijgaan aan dit drama en doen een gift van 200 Euro voor Nicaraqua een van de armste landen in dit gebied. Een partner organisatie van Kerk in Actie zal er voor zorgen dat het geld op de goede plaats komt.

 
Maandelijkse gift november Maandelijkse gift november

 

In het kleine dicht bevolkte Afrikaanse land Rwanda leeft driekwart van de inwoners van de landbouw. Veertig procent leeft onder de armoede grens, omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle inwoners.

Rwandese diaconessen ondersteunen de armste boeren in hun regio met landbouwtrainingen. Ze leren de boeren en boerinnen betere landbouwtechnieken zoals irrigatie. Daardoor zijn de oogsten groter en de inkomsten voor het gezin hoger.

De getrainde boeren geven hun kennis dan weer door aan andere boeren in hun dorp. Kerk in Aktie steunt het werk van de zusters, die een christelijke getuigenis zijn voor hun omgeving.

De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt.

In het vorige Kerknieuws hebt u kunnen lezen welke doelen zijn uitgezocht waar een gift naar toe is gegaan uit het legaat.

Om in aanmerking te komen voor een gift uit het legaat moet het project wel aan een paar voorwaarden voldoen:

De gift moet ten goede komen aan kinderen in de derde wereld.

Graag een project met z.g. korte lijnen, dus niet met directeur aan het hoofd die ook een fors salaris verwacht.

een zakelijke korte omschrijving van het doel en een duidelijk bank/giro nummer .

Kent u een project dat u graag wilt steunen of bent u al betrokken bij een project neem dan contact op met Martha Velzing of Pipy Maarsingh.

Wij kunnen zo nodig nog wat meer informatie geven.

ZWO/Diaconie

 
Bericht van de ZWO commissie Bericht van de ZWO commissie
Bericht van de ZWO commissie.

In elke uitgave van kerknieuws zullen we u een bericht geven over de gedane donaties, zodat u op de hoogte bent waar uw giften naar toe gaan.
Ook namens de commissie die vanaf september 2018 samen vergadert met de diaconie bedankt voor de giften.
Wij hopen in het nieuwe jaar op de juiste plaatsen te doneren, maar ook zijn suggestie welkom.
Met vriendelijke groet. Douwe, Karla, Martha, Pipy.