Zwo giften juli en augustus Zwo giften juli en augustus
Gift voor de maand juli 2020
Van de stichting Simavi ontvingen we een noodoproep. In deze Corona tijd zetten zij zich met grote urgentie in om de hygiëne in de meest kwetsbare gebieden in Afrika. Een eenvoudige voorziening voor handen wassen is meestal niet aanwezig en in deze tijd van groot belang! Handen wassen red levens vooral nu!!
De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt.

Gift voor de maand augustus 2020
In veel landen waar Kerk in Aktie werkt is de gezondheidszorg zwak, waardoor een snelle verspreiding van het Coronavirus grote problemen met mee brengt. Naast dat we ook eigen zorgen hebben, willen we ook laten zien dat we geloven in delen, juist nu! Er is door de ZWO 500 Euro overgemaakt naar Kerk in Aktie, als voorschot op de jaarlijkse afdracht.

Extra gift voor Beiroet hiervoor is 500 Euro overgemaakt voor directe hulp. 
 
Overhandiging Cheque voor AfriCanDo

Overhandiging Cheque voor AfriCanDo
Helma overhandigde op eerste Pinksterdag een cheque met het mooie bedrag van 1750 euro aan Petra de Roo van de Stichting AfriCanDo
 
Bericht van de ZWO commissie Bericht van de ZWO commissie
Bericht van de ZWO commissie.

In elke uitgave van kerknieuws zullen we u een bericht geven over de gedane donaties, zodat u op de hoogte bent waar uw giften naar toe gaan.
Ook namens de commissie die vanaf september 2018 samen vergadert met de diaconie bedankt voor de giften.
Wij hopen in het nieuwe jaar op de juiste plaatsen te doneren, maar ook zijn suggestie welkom.
Met vriendelijke groet. Douwe, Karla, Martha, Pipy.
 
 
Gift van de maand mei Gift van de maand mei

Gift voor de maand mei: Stichting Stephanus (Malawi)

Malawi een van de armste landen van Afrika wordt ook hard getroffen door de gevolgen van het Corona virus. Kinderen zijn vanwege de maatregelen ondergebracht bij familie. Dit heeft grote financiële gevolgen voor vele arme gezinnen.

Naast voorlichting en preventie wil de stichting Stephanus helpen met voedsel, hygiëneproducten en schoolmateriaal. Er worden noodpakketten samengesteld om deze gezinnen te helpen.

De ZWO heeft 250.—Euro overgemaakt aan deze stichting.