December gift ZWO December gift ZWO


De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt naar de stichting Moldovan Christian Aid (MCA).


MeelActie 2022 Albanie

Opnieuw is het dringend nodig een meel-actie op starten voor de allerarmsten in Albanië.
Nog steeds zijn er veel gezinnen die in deze tijd hulp nodig hebben omdat ze zonder werk zitten en daardoor geen inkomen hebben.
Om transportkosten te besparen kopen wij de zakken meel al jaren in Albanië.
De zakken meel worden uitgereikt via de plaatselijke kerken om er zeker van te zijn dat ze bij die gezinnen komen die er het meest voor in aanmerking komen.
Voor € 16,00 kunnen we met een zak meel van 25 kg een gezin helpen. 
De stichting Hoop voor Albanië (HVA) is coördinator van deze actie.

In de nieuwsbrieven hebben we kunnen lezen hoe noodzakelijk deze actie is en hoe het door de Albanese bevolking wordt gewaardeerd.
Vorig jaar is door onze lezers, donateurs en diaconieën heel goed gereageerd. We konden meer dan duizend van de allerarmste gezinnen helpen om de winter door te komen.


De ZWO heeft 150 Euro overgemaakt.

 
 
Bericht van de ZWO commissie Bericht van de ZWO commissie
Bericht van de ZWO commissie.

In elke uitgave van kerknieuws zullen we u een bericht geven over de gedane donaties, zodat u op de hoogte bent waar uw giften naar toe gaan.
Ook namens de commissie die vanaf september 2018 samen vergadert met de diaconie bedankt voor de giften.
Wij hopen in het nieuwe jaar op de juiste plaatsen te doneren, maar ook zijn suggestie welkom.
Met vriendelijke groet, Martha Velzing.