Maandelijkse gift april 2021 Maandelijkse gift april 2021
ZWO giften voor de maand april
Ethiopië - De inwoners van de provincie Tigray in het noorden van Ethiopië, werden eind vorig jaar getroffen door een ramp. Er brak een burgeroorlog uit. Hin dorpen werden verwoest, waterputten vernield, gewassen verbrand en families van elkaar gescheiden, op de vlucht voor geweld.
Ziekenhuizen en gezondheidscentra functioneren niet meer door plunderingen en weggevlucht personeel. Ook kerken, vanouds een veilige haven, zijn doelwit geworden. Veel mensen hebben te maken met trauma’s door alle meegemaakte geweld.
De situatie in Tigray is zorgwekkend en het geweld is nog niet voorbij.
De ZWO heeft 100 Euro overgemaakt.

Armenië – In Armenië leven veel mensen in immense armoede. De voortdurende onzekerheid in talloze gezinnen is de vraag: ” Zullen we morgen genoeg eten hebben? ”. De stichting Mensenkinderen biedt deze gezinnen de helpende hand met een doeltreffende oplossing.
Een pakket met zaden voor groentes en pootaardappelen. Het zgn. Veld volvoedsel pakket.
Van de opbrengst kan een gezin met vier kinderen meer dan een jaar leven!
De ZWO heeft 100 Euro overgemaakt.
 
 
Grannies2grannies Grannies2grannies
Bericht van de ZWO over de Grannies2Grannies


Aan alle donateurs en belangstellenden,


Het is met enige schroom dat ik mij tot u richt. Het is nu een jaar geleden dat wij een brandbrief deden uitgaan waarin wij u opriepen de grannies in Oeganda te helpen om de corona-crisis door te komen. Daar is fantastisch op gereageerd door velen van u. Het heeft ze enorm geholpen om door de ergste periode heen te komen. 
We zijn nu een jaar verder en we hadden vorig jaar toch nooit kunnen bedenken dat we nu nog steeds met het virus te maken hebben. Gelukkig valt het aantal besmettingen in Oeganda en in veel Afrikaanse landen reuze mee. Maar toch heeft het grote invloed gehad op het leven van de bevolking van het hele continent. 
De armoede is weer toegenomen, de prijzen van voedsel en vervoer zijn omhoog gegaan.


In de bijlage vindt u een verslagje van de coördinator van Pefo Uganda, Justine Ojambo over de situatie daar en met name over de gevolgen daarvan voor de grannies. Gelukkig is de bouw van de huisjes gewoon doorgegaan gedurende het afgelopen jaar, zodat weer een aantal grannies en hun kleinkinderen een veilig en waterdicht dak boven hun hoofd hebben. Ook is er nog geen enkele granny overleden aan het virus. Maar nu doet zich het volgende probleem voor: omdat het nu regentijd is moet er gezaaid worden, zodat er over een tijdje weer voedsel is voor de grannies en de kleinkinderen. Maar door de toegenomen armoede hebben de meeste grannies geen geld om zaaigoed te kopen. Als ze nu niet zaaien betekent dit dat ze later in het jaar honger zullen lijden. 


Daarom wil ik toch nog een keer een beroep op u doen om de grannies te helpen. Ik vind dit lastig omdat velen van u ons al zo ongelooflijk steunen. Maar het is een ongewone situatie waar we mee te maken hebben. En de grannies hebben niet de middelen om zich daartegen in te dekken. Mocht u de grannies willen helpen bij het kopen van zaad, dan kunt u uw bijdrage storten op rekeningnummer NL37 SNSB 0945 5212 51 t.n.v. Stichting Pefo Uganda o.v.v. zaden voor grannies.


Alvast heel veel dank namens de Oegandese grannies.
Met vriendelijke groeten,
namens Grannies2GranniesFriesland,
Ria Bakker


Er is 100 Euro overgemaakt naar de stichting
 
 
Bericht van de ZWO commissie Bericht van de ZWO commissie
Bericht van de ZWO commissie.

In elke uitgave van kerknieuws zullen we u een bericht geven over de gedane donaties, zodat u op de hoogte bent waar uw giften naar toe gaan.
Ook namens de commissie die vanaf september 2018 samen vergadert met de diaconie bedankt voor de giften.
Wij hopen in het nieuwe jaar op de juiste plaatsen te doneren, maar ook zijn suggestie welkom.
Met vriendelijke groet. Douwe, Karla, Martha, Pipy.