40 dagentijd project 40 dagentijd project

Bericht van de ZWO commissie
Een nieuw begin, dat is het thema voor de 40 dagen tijd van 2019. We leven in 40 dagen toe naar Pasen. Dankzij Jezus liefde voor ons kunnen we telkens een nieuwe start maken.
Het doel wat we dit jaar hebben uitgekozen is Grannies2Grannies Friesland 2017.
Dit zijn een groep oma’s die zich inzetten voor oma’s in Oeganda.
Deze oma’s voeden hun kleinkinderen op waarvan de ouders zijn overleden. De omstandigheden zijn schrijnend en voor deze oma’s willen we sparen in de 40 dagen.
Tijdens de dienst van 10 maart( (1
e zondag 40 dagentijd) zal dit project worden uitgelegd door enkele dames van die stichting.

Zondag 3 maart zullen de 40 dagenboekjes worden uitgereikt.
De 40 dagentijd begint op woensdag 6 maart (as woensdag), is er om 19.00 uur een dienst in de RK St Henricuskerk.
Hier bent u ook van harte welkom.
We hopen samen met u op een goede voorbereiding en vastentijd.
Dat wij mogen delen in Zijn liefde.


 

 
Bericht van de ZWO commissie Bericht van de ZWO commissie

Bericht van de ZWO commissie.
In de dienst van 18 november, die door de commissie is voorbereid samen met Grietje Velzing, werd er gecollecteerd voor Jemen. In dit arme land waar al jaren een burgeroorlog woedt is hongersnood onder een groot deel van de bevolking. Vandaar dat we dit als doel hadden gekozen voor de opbrengst ( Euro 148.-) van die zondag. We hebben dit aangevuld tot Euro 200.- en het bedrag is overgemaakt.
Tevens willen we in elke uitgave van kerknieuws een bericht geven over de gedane donaties, zodat u op de hoogte bent waar uw giften naar toe gaan.
Ook namens de commissie die vanaf september 2018 samen vergadert met de diaconie bedankt voor de giften.
Wij hopen in het nieuwe jaar op de juiste plaatsen te doneren, maar ook zijn suggestie welkom.
Met vriendelijke groet. Douwe, Karla, Martha, Pipy.