Ouderencommissie Ouderencommissie

Voorzitter F. Stuiver telefoon 0591-315690
Secretaris H. Broers telefoon 0591 785164
Penningmeester T. Duiker telefoon 0591-312208
Bestuurslid B. Stuiver
Bestuurslid G de Wolde
Bestuurslid A. Bloemberg
Bestuurslid S. Veenstra telefoon 0591-314074
Bestuurslid A. Woelders
Bestuurslid A. Bartels

Bestuurslid J de Weerd

Programma voor ouderen
25 september ouderenavond. Aanvang 19.30 uur
Met medewerking van De Zingende broeder

7 november ouderenavond. Aanvang 19.30 uur

12 december kerstviering met een broodmaaltijd Aanvang 17.00 uur.
s;avonds aanvang 19.30 uur.
Met medewerking van gezusters Arling

16 januari 2019 Nieuwjaarsvisite. Aanvang 19.30 uur
 

terug