Kerkbalans 2023

Kerkbalans 2023


Beste gemeenteleden.

Evenals andere jaren vragen wij ook nu weer uw aandacht voor de actie KERKBALANS
Wat is er in 2022 allemaal in de kerk gebeurt?
Kerken met Vaart is dit jaar met succes doorgegroeid. Vele dingen zijn samen heel goed gegaan.
Denk aan de startzondag in de schuur van de firma Polman. Een mooie inspirerende ochtend met als
insteek Samen aan Tafel.
De kinderdiensten onder de naam Kliederkerk. Veel kinderen zijn samen met hun
ouders/grootouders aanwezig dit mogen wij gerust een succes noemen.
Verschillende diensten samen beleefd zoals bijvoorbeeld de stille week. De dankdag dienst op Erica.
Ook daar kijken wij dankbaar op terug.
De voorbereiding om samen, met de Noorderkerk in Nieuw-Amsterdam, Kruispunt op Erica en de
Eben- Haëzer kerk in Klazienaveen, een predikant te beroepen.
En niet te vergeten de dienst op 2 de pinksterdag in de schaapskooi in Weiteveen met medewerking
van Fundament.
De fusie met Zwartemeer is op dit moment dat ik dit schrijf in volle gang.
Ook in het jaar 2023 hopen wij de diensten samen met Kerken met Vaart uit te breiden.
En op tweede pinksterdag weer een dienst georganiseerd.
Allemaal initiatieven om de kerken levend te houden en het evangelie wereldwijd te verkondigen.
En daarom:
Vragen wij u: “ doet u ook in 2023 weer mee?”
De actie KERKBALANS bevelen wij daarom van harte bij u aan.
De kerkrentmeesters

Naast alle taken binnen de kerk en de eredienst biedt de diaconie hulp en steun binnen Nederland.
Soms heel dicht bij in eigen dorp en gemeente.
ZWO biedt deze hulp in het buitenland. Denk hierbij aan oorlogsgebied en rampen.
Dit alles kunnen we alleen doen met uw financiële steun.
De diaconie en commissie ZWO
terug