PKN
Protestantse Gemeente Eben-Haezer Klazienaveen/Nieuw-Dordrecht
 
Kerkgroet zondag 28 januari Kerkgroet zondag 28 januari

Kerkgroet

Protestantse Gemeente Eben-Haëzer

Klazienaveen/Nieuw Dordrecht

www.pgeben-haezer.nl
Orde van dienst 28 januari
Voorganger                       : dhr. B. Broers                                                Collecten: 1e kerk, 2e kerk, uitgang geluidsinstallatie
Ouderling van dienst     : G. Velzing                                        Welkom: fam. Rotmensen
Organist                              : M. Bruinewoud                             Kindernevendienst: Marion
Hemelhoog Lied 386
1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?
 
2. Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?
 
3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?
 
4. Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
 
5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij
 
 

Liturgie
Lied voor de dienst: Hemelhoog gez. 386
Welkom
Aanvangslied: 66: 1, 2 en 7
Votum en groet
Klein gloria
Kyriëgebed: responsie: lied 598
Glorialied 146c: 1,4
Gebed bij de opening van de schriften.
Samenzang lied 314: 1 en 2
1e lezing 1Samuël 3:1-10
Samenzang: Lied 840
2e lezing Marcus 1: 14-20
Zingen: 317
Overdenking
Lied 531
Collecten
Slotlied: EL gez. 411
Zegenbede
 
 
Pastoraat
Kleine moeite groot plezier.  Janna Kloese ligt in het ziekenhuis voor een behandeling die 10 dagen duurt....het zou leuk zijn als zij wat kaartjes uit de gemeente zou ontvangen. Gelre Ziekenhuis kamer 7 verdieping 4, Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DA Apeldoorn
Annie Bloemberg is afgelopen week opgenomen in het Scheperziekenhuis. Zij ligt op Oost 1 Kamer 37
 
  •  
Afgelopen zondag zijn de bloemen als groet van de gemeente gebracht naar Jan Kroezen, Langestraat en het tweede boeket is door dhr. van der Lugt gebracht naar de fam. Wemmenhove, Achter de Brandweer.
 
Catechisatie
De catechisatie begint weer op 6 febr. en zal geleid worden door Marc Bruinewoud. Hij hoopt op veel deelname.
 
Gemeentevergadering PKN Eben Haëzer Klazienaveen/Nieuw-Dordrecht
Zoals u waarschijnlijk wel weet drinken we elke zondag na de dienst een kopje koffie voor wie daar zin aan heeft. Komende zondag willen we dit verbinden aan een gemeentevergadering.
Tijdens deze bijeenkomst zal de kerkenraad u bijpraten over de ontstane situatie rond Ds. Slothouber.
Met vr gr
Scriba Geert Velzing
 
 
Kerkdiensten
4 februari                           : 9.30 uur ds. F.A. Slothouber
Ouderling van dienst     : J. de Wolde
Organist                              : G. Fictorie-Smeman
Collecten                            : 1e ZWO, 2e kerk, uitgang geluidsinstallatie
Welkom                              : B. Fictorie
Kindernevendienst        : Dinie
 
 
 
Kopij kerkgroet tot donderdag 20.00 uur bij B. Fictorie, email:
 
  
 
 
 
 
   
Als het zout der aarde zijn,
is liefdevol, bescheiden zijn,
en wijs van hart, aandachtig zijn,
is luisterend aanwezig zijn
en ruimte scheppend bezig zijn,
is trouwe vriend en troost te zijn
en sterkte voor een ander zijn,
is door heel weinig veel te zijn,
zo spiegel van elkaar en van het Andere te zijn.
 
ZWO commissie
 
 
 
 
 

terug
 
 
Voedselbank

Iedere 14 dagen worden voedselpakketten verstrekt aan mensen van de voedselbank.
Dit vindt plaats in het gebouw achter de Eben-Haëzer kerk te Klazienaveen.

  meer
 
Kerkuitzending luisteren zie de volgende link

www.kerkomroep.nl

 
 
Diensten in de Dillehof
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.