Laatste zondag kerkelijk jaar

De schikking
Laatste zondag kerkelijk jaar
In deze symbolische schikking zien we kleine vruchtjes van de kerstklimmer, zij vallen als tranen in de kruik.
Tranen omdat we iemand moeten missen die we zo lief hebben gehad.
De rode rozen verwijzen naar die liefde.
De hedera symboliseert Gods trouw aan de mensen. De hedera hecht zich en klimt naar het licht.

Rondom de schikking liggen de stenen met de namen van hen die het afgelopen jaar zijn overleden. We gedenken hen en steken een kaars aan met het licht van de paaskaars.
 
terug