Giften diaconie juni/juli Giften diaconie juni/juli

Bericht vanuit de diaconie.

Hadassa is een kleinschalige woon en werkvoorziening voor jonge vrouwen die onvoldoende vaardigheden hebben ontwikkeld om zelfstandig te kunnen leven. Vaak voortkomende vanuit een onveilige thuissituatie, traumatische of een langdurige psychische druk. Op de hoeve is het momenteel zwaar voor d ejonge vrouwen: weinig tot geen bezoek, in veel situaties 1,5 meter afstand, beperkingen m.b.t. verlof en een algemene onzekerheid over het Coronavirus en de ontwikkeling daarvan. Ook merken de vrouwen dat de begeleiders anders aanwezig zijn. Waar er een aantal weken geleden meerdere begeleiders tegelijk aanwezig waren, is er nu veel vaker maar één begeleider. Kortom de steun die er was is nu echt even anders en minder toegankelijk.

Vanuit de diaconie hebben we gemeend dat de avondsmaalscollecte van 21 juni hier naar toe moest. Er is 100,00 euro overgemaakt.

De kwartaal gift voor het derde kwartaal gaat naar Kerk in Actie en dan met name voor het binnenlandse diaconaat.

Deze is in juli bedoeld voor de zomervakantie.

Een tas vol vakantiepret voor kinderen in armoede.

Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Samen met de plaatselijke kerken verrast Kerk in Actie jaarlijks vijfduizend kinderen die opgroeien in armoede kort voor de vakantie met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke rugzak, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje , het plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt.

Er word 150,00 euro overgemaakt om zoveel mogelijk kinderen blij te maken met een tas vol vakantiepret.


 

Hartelijk dank voor uw gaven.

Met een groet vanuit de diaconie.

 
diaconie diaconie

De diaconie van onze kerk is betrokken bij allerlei zaken die in onze kerkelijke gemeente spelen. In de kerkdiensten is dat onder andere zichtbaar in de collectes die we verzorgen.
Ook valt de bediening van het Heilig Avondmaal binnen de taak van onze diaconie, want hierdoor is men verbonden met allen die God ter harte gaan.

Buiten de landelijk vastgestelde bijdragen aan o.a. “kerkinactie” willen we graag ruimte houden voor eigen acties en/of projecten. De gelden die beschikbaar komen kunnen we gebruiken voor doelen die ook taken zijn van de diaconie, namelijk:
- Kerktelefoon
- Financiële hulp binnen de eigen kerk
- Wij steunen: “ICS” met een bijdrage voor ons adoptie - kind.
- Er is een vrijwilligersnetwerk opgezet, waarin vrijwilligers mensen uit onze  gemeente, die kortdurend hulp nodig hebben, ondersteunen.
- We helpen actief mee met de voedselbank en ondersteunen hen financieel.
- We ondersteunen het Hospice in Emmen financieel.
- De ouderen in onze gemeente krijgen een paasgroet persoonlijk thuisbezorgd.
 

lees meer ยป
 
Gift van de maand mei Gift van de maand mei

Beste gemeenteleden.

Hierbij een verslag van de giften voor het tweede kwartaal.

We hebben voor hetzelfde doel gekozen,voor de avondsmaalcollecte van witte donderdag als voor de extra gift. Dit is het ziekenpastoraat in Drenthe geworden.

Als diaconie hebben we besloten om hier 250,00 euro aan over te maken.

Ook hebben we gemeend om in deze tijd een extra gift over te maken.

Dit is Sigrid’s Garden in Emmen geworden

Sigrid’s Garden is een plaats waar u terecht kunt voor een luisterend oor, adviezen van lotgenoten, informatie. De deur staat open Iedereen die met kanker te maken heeft, of heeft gehad, is welkom bij inloophuis Sigrid’s Garden.

Wij hebben hier 150,00 euro aan over gemaakt

Met een vriendelijk groet

Van de diaconie