Maandelijkse gift Maandelijkse gift
De ZWO heeft in de maand mei een gift van 200 euro overgemaakt aan de Stichting
Ma ata Hena. Deze stichting heeft als doelstelling het bieden van kleinschalige hulp van
diverse aard aan de medemensen op de Molukken. Augustina Arends-Parinussa is de
onvermoeibare motor van de stichting welke gevestigd is in Assen. Zij spelen in op
hulpvragen die de stichting bereiken en zodra er voldoende financiering is vliegt
Mevr. Arends-Parinussa naar de Molukken om ter plekke het project aan te sturen.  
De projecten zijn gericht op onderwijs, medicijnen en medische hulpmiddelen, kerken
en watervoorziening.
Eenmaal aangekomen worden de materialen gekocht, mensen ingezet en de opbouw
van het project is dan een feit, pas als het project afgerond is keert zij weer terug naar
Nederland. Door deze wijze komt het gedoneerde geld volledig ten goede aan het
betreffende project.

.
Maandelijkse gift ZWO, Oeganda.
In veel regio’s zien we nog dat er geen goede plannen zijn voor met name het
onderhoud van de toch al kwetsbare waterpunten. Daardoor komt het te vaak voor dat
de putten kapot gaan en onbruikbaar worden! Betrokken burgers die als eerste de
problemen signaleren zijn vaak vrouwen.
De gemeenschap kiest de deelnemers voor het lokale water comité. Zij krijgen
verantwoordelijkheid en nemen de leiding over de water punten . Vrouwen als Annet
Ithunqu zijn zo betrokken omdat de toestand van water direct impact heeft op hun
leven. Zij maken het verschil en zorgen ervoor dat de toegang tot water voor de hele
gemeenschap veilig wordt gesteld.
De lokale partnerorganisatie van Simavi genaamd JESE zorgt voor een opknapbeurt.
Annet Ithunqu wil dit d.m.v. een opleiding doorgeven aan andere vrouwen. Met deze
kennis pakken vrouwen de kans de situatie te verbeteren en zo zelfs bijdragen aan de
gezondheid van hun kinderen.
Simavi steunt hun daarbij!
De ZWO heeft 200 Euro overgemaakt.
 
Afsluiting 40 dagen tijd project

Afsluiting 40 dagen tijd project
Afsluiting Veertigdagenproject.
Op zondag 16 april hebben we in een  bijzondere dienst met de vijf kerken met Vaart
het Veertigdagenproject afgesloten.
Dit jaar hebben de diaconieën van  genoemde kerken samen één actie
georganiseerd en samen hebben we gespaard voor Oekraïne.
Het was goed om met de vijf kerken samen werken.
Op deze manier groeien we langzaam naar elkaar toe.
Emmeke Vierhout ( de partner van Kees Huizinga ) was zelf aanwezig  om de
cheque in ontvangst te nemen.
Ze was zichtbaar geroerd door de hoogte van het bedrag en vertelde dat de stichting,
de Leeuw Kyiv,  waarvan zij deel uitmaken veel mensen die door de oorlog alles zijn
kwijtgeraakt kunnen helpen.
Door de oorlog zijn veel mensen hun baan kwijt geraakt of erger ook hun huis is
verwoest door het oorlogsgeweld.
 Velen zijn hierdoor om te overleven aangewezen op hulp van buitenaf.
 We willen iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit bedrag
hartelijk danken. Tot slot nog een kleine correctie.
Nadat de foto van de uitreiking gemaakt was is er nog  geld gestort en daardoor
kwam de teller zelfs op € 13336, 70 te staan.
Namens de gezamenlijke diaconieën nogmaals onze hartelijk dank.
 
 
Bericht van de ZWO commissie Bericht van de ZWO commissie
Bericht van de ZWO commissie.

In elke uitgave van kerknieuws zullen we u een bericht geven over de gedane donaties, zodat u op de hoogte bent waar uw giften naar toe gaan.
Ook namens de commissie die vanaf september 2018 samen vergadert met de diaconie bedankt voor de giften.
Wij hopen in het nieuwe jaar op de juiste plaatsen te doneren, maar ook zijn suggestie welkom.
Met vriendelijke groet, Martha Velzing.