Bericht van de ZWO commissie Bericht van de ZWO commissie
Bericht van de ZWO commissie.

In elke uitgave van kerknieuws zullen we u een bericht geven over de gedane donaties, zodat u op de hoogte bent waar uw giften naar toe gaan.
Ook namens de commissie die vanaf september 2018 samen vergadert met de diaconie bedankt voor de giften.
Wij hopen in het nieuwe jaar op de juiste plaatsen te doneren, maar ook zijn suggestie welkom.
Met vriendelijke groet, Martha Velzing.
 
 
Maandelijkse giften ZWO, april 2024: Maandelijkse giften ZWO, april 2024:

Stichting Gain:
Voor de maand April hebben we gekozen voor de stichting GAIN. Deze stichting
organiseert ook de actie schoenendoos, waar we als kerk of scholen jaarlijks aan
meedoen.
Gain heeft een groot netwerk en partners wereldwijd ter plekke.
Enkele van de door hen gesteunde hulpprojecten zijn o.a.
Armenië: Vluchtelingen uit Nagorno-Karabach voorzien van de eerste levensbehoeften

zoals voedsel, brandhout, dekens en hygiëne artikelen.
Libanon: Hier verblijven Syrische vluchtelingen in een uitzichtloze situatie. Er is geen geld
voor brandstof, elektriciteit en medische zorg. Veel kinderen kunnen niet naar school. Gain
stuurt hulpgoederen en ook schoolspullen en speelgoed.
Turkije en Syrië: Na de aardbeving bouwde het noodhulpteam  Tiny Houses,
onderkomens voor arme gezinnen in de zwaarst getroffenen gebieden in Turkije. In Syrië
werden voedselpakketten, hygiëne artikelen, kleding en dekens uitgedeeld. Ook werd er
gestart met herstelwerkzaamheden aan 40 huizen.
Dit zijn nog maar enkele van de hulpprojecten van deze stichting!
De ZWO heeft €250,- overgemaakt!
Terre des Hommes
Van Libië tot Oekraïne en van Gaza tot Ethiopië, overal ter wereld worden mensen
getroffen door oorlogsgeweld of natuurrampen. Terre des Hommes biedt noodhulp om
allereerst de meeste kwetsbaren te helpen: de kinderen.
Want in deze omstandigheden zijn zij een makkelijk slachtoffer voor uitbuiting.
Terre des Hommes zet zich- naast de bestrijding van kinderarbeid en seksuele uitbuiting-
actief in voor noodhulp. Dit is hulp die vrijwel direct na een humanitaire ramp geboden kan
worden.  De ernst van de gebeurtenis is dan zo groot dat een land of regio de eigen
bevolking niet meer kan helpen zonder steun van buitenstaanders.
Terre des Hommes in wereldwijd actief in noodsituaties!!
De ZWO heeft €250,- overgemaakt!
 
Giften ZWO februari en maart 2024 Giften ZWO februari en maart 2024
Noodoproep van Kerk in Actie:
Kerk in Actie helpt wereldwijd via noodhulpprogramma’s mensen in nood, dus ook in Gaza.
In Gaza-stad steunen ze een mobiele gezondheidskliniek en in het zuiden van Gaza helpen ze
moeders met jonge kinderen om te herstellen van trauma’s. Kerk in Actie doet dit vanuit een
internationaal kerkelijk netwerk en samen met Palestijnse plaatselijke kerken. En niet alleen in
Gaza. “ We helpen ook inwoners van Israël en de Westelijke Jordaanoever”, zegt
noodhulpcoördinator Dick Loendersloot. Overal waar dat nodig is geven we onderdak, voedsel,
water, hygiënemateriaal en andere eerste levensbehoeften.
De gift van  € 250,-  van de ZWO gaat naar het noodhulpprogramma van Kerk in Actie !

Voor de maanden februari en maart hebben we besloten om de maandelijkse giften voor het 40
dagentijd project van Grannies2Grannies te reserveren. Het streven is om samen met de
andere kerken van Kerken met Vaart 2 huisjes te kunnen verwezenlijken!
Voor nood oproepen is er altijd geld gereserveerd.
We hopen dat u als gemeente zo goed bent geïnformeerd. Mede dank zij uw giften kunnen we
deze belangrijke projecten in de derde wereld steunen!
 
Gift uit het legaat Gift uit het legaat

De ZWO heeft in de afgelopen maand september een prachtig project genaamd “Blessed Generation”
kunnen ondersteunen via een donatie van het legaat. De doelstelling is het ondersteunen
van weeskinderen in Kenia in noodsituaties.