Maandelijkse giften ZWO Maandelijkse giften ZWO

Stichting Red een Kind: Deze internationale ontwikkelingsorganisatie is in 1968 opgericht in
Nederland. De missie van de organisatie is toekomst geven aan kinderen in armoede en hun
familie en omgeving. Ze kiezen er bewust voor kinderen te helpen op de plek waar ze wonen.
Ze geloven dat in hun eigen gezin en familie de beste plek is om op te groeien. Het kind staat
centraal in deze aanpak, maar de familie en de hele omgeving van de kinderen krijgen ook de
kans om uit de armoede te groeien. Red een Kind werkt in gebieden waar veel armoede is en
op plekken waar een ramp of (dreigend ) conflict kinderen en gezinnen extra kwetsbaar maakt.
Ze werken daarbij samen met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties.
Met dorpsprogramma’s wil Red een Kind de vicieuze cirkel van armoede in de gezinnen
doorbreken. Oplossingen die impact hebben op de gemeenschap en dus op de kinderen die
daar wonen .
Er is €250,- overgemaakt

Eye Care Foundation: Armoede mag natuurlijk nooit een reden zijn dat een kind blind wordt.
Maar zonder hulp kan dat hun lot zijn….. Helaas zijn er in bv. landen als Cambodja, Laos,
Nepal, Tanzania en Vietnam voorbeelden genoeg waar deze zorg voor veel mensen
onbereikbaar en onbetaalbaar is!  Goede oogzorg is er schaars vooral voor de allerarmsten.
Eye Care Foundation zet alles op alles om oogzorg te kunnen bieden aan hen die het niet
kunnen betalen. Steun van de donateurs en giften zijn voor Eye Care onmisbaar om hun werk
te kunnen doen!  Hierdoor kunnen oogartsen wonderen verrichten ook bij de allerarmsten.
De impact van elke operatie , elke bril en liefdevolle zorg is enorm! 
Ook aan EyeCare heeft de ZWO €250,- overgemaakt.
 
40- Dagen tijd project 2024 Kerken met Vaart 40- Dagen tijd project 2024 Kerken met Vaart

Op 9 november 2023 heeft een afvaardiging van de Kerken met Vaart vergaderd
over een gezamenlijk doel voor de 40-dagen tijd 2024. De Eben Haezer kerk kwam
met het voorstel om als doel deze keer het project van “Grannies 2 Grannies” te
ondersteunen. Deze friese oma’s zamelen geld in om huisjes te bouwen voor
grootmoeders in Oeganda die de zorg hebben voor hun kleinkinderen en vaak in
gammele hutjes wonen en zo proberen deze kinderen een menswaardig bestaan te
kunnen geven. Meer informatie over deze organisatie kunt u vinden op hun website
grannies2granniesfriesland.nl
De Grannies zijn uitgenodigd om het doel toe te lichten op 10 maart tijdens een
KmV dienst in de Zuiderkerk te Nieuw Amsterdam. Op 11 februari wordt in alle
deelnemende kerken alvast een filmpje getoond over dit project.
Wij hopen weer een mooi bedrag bij elkaar te kunnen sparen voor deze geweldige
organisatie waarin een groep van 11 grootmoeders zich belangeloos inzet voor onze
medemens. Mocht u in deze periode niet in de kerk aanwezig kunnen zijn dan kunt
u altijd een donatie voor dit doel doen op de ZWO rekening van uw eigen kerk.
 
 
Giften december 2023 Giften december 2023
Maandelijkse giften ZWO
Voor de maand december heeft de ZWO elk jaar enkele vaste doelen;
Het Liliane Fonds
Stichting Cordaid
Stichting Edukans
Stichting Vluchteling 
Stichting Light for the World
Aan elke van deze organisaties is €100.- overgemaakt.
Namens de commissie willen we u als gemeente bedanken voor uw giften waardoor wij
deze doelen financieel kunnen ondersteunen.
De ZWO commissie
 
Bericht van de ZWO commissie Bericht van de ZWO commissie
Bericht van de ZWO commissie.

In elke uitgave van kerknieuws zullen we u een bericht geven over de gedane donaties, zodat u op de hoogte bent waar uw giften naar toe gaan.
Ook namens de commissie die vanaf september 2018 samen vergadert met de diaconie bedankt voor de giften.
Wij hopen in het nieuwe jaar op de juiste plaatsen te doneren, maar ook zijn suggestie welkom.
Met vriendelijke groet, Martha Velzing.
 
 
Gift uit het legaat Gift uit het legaat

De ZWO heeft in de afgelopen maand september een prachtig project genaamd “Blessed Generation”
kunnen ondersteunen via een donatie van het legaat. De doelstelling is het ondersteunen
van weeskinderen in Kenia in noodsituaties.