Diensten in de Dillehof

Diensten in de Dillehof
Op vrijdagavond om de 14 dagen is er een kerkdienst in de Dillehof.
Deze dienst is om 19.00 uur en wordt geleid door één van de voorgangers uit onze regio.
De organisatie en het koffieschenken na de dienst is in handen van een enthousiaste groep vrijwilligers, afkomstig van meerdere kerkgenootschappen.

Vrijdag 15 oktober. Voorganger: Gerrit de Klein, organist: Marc Bruinewoud

Vrijdag 29 oktober. Voorganger: Marjits Eeuwema, organist: Jans Kroon

Vrijdag 12 november. Voorganger en organist: Marc Bruinewoud

Vrijdag 26 november. Voorganger: Henk Knegt, organist: Jans Kroon

Vrijdag 10 december. Voorganger: Grietje Velzing, organist: Marc Bruinewoud

Vrijdag 17 december. Kerstviering met het Leger des Heils


Info bij Grietje Velzing, tel 312007
terug