Diensten in de Dillehof

Diensten in de Dillehof
Op vrijdagavond om de 14 dagen is er een kerkdienst in de Dillehof.
Deze dienst is om 19.00 uur en wordt geleid door één van de voorgangers uit onze regio.
De organisatie en het koffieschenken na de dienst is in handen van een enthousiaste groep vrijwilligers, afkomstig van meerdere kerkgenootschappen.

28 juni: Dhr. E Reinders
12 juli: Mw. D. de Jong-Beuker
16 juli: Ds. G. de Klein
9 augustus: Leger des Heils
23 augustus: Mw. A. Reuver-de Jong
6 september: Dhr. R. Stoel

Info bij Grietje Velzing, tel 312007
terug