Wijziging verstrekken/ bestellen van collectemunten Wijziging verstrekken/ bestellen van collectemunten

Alie Jansema stopt met het verstrekken van collectemunten. Alie heeft dit jaren gedaan
en de kerkrentmeesters willen haar hiervoor hartelijk bedanken.
Gelukkig zijn er opvolgers gevonden, de fam. Bartelds ( Jan en Annette ) hebben het
stokje m.i.v. 18 maart 2024 overgenomen.
Het adres van Jan en Annette is : van Echtenskanaal N.Z. 126 en ze zijn bereikbaar via
telefoonnummer: 0591-312608 ,en via e-mailadres: bartelds@xs4all.nl
Namens de Kerkrentmeesters,
Martin Hof
 
Anbi 2019 Anbi 2019
Jaaroverzicht 2019
lees meer »
 
Dagelijks bestuur Dagelijks bestuur
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
       
             
Voorzitter:
D. de  Jong
Veldsalie 16
7891WX Klazienaveen
e-mail: dirkendinie@hotmail.com
Telefoon: 0591-393043

Secretaris:
G. Robbemond- de Groot
Langespruitstraat 27
7891JZ Klazienaveen
e-mail:gkjr42@ziggo.nl
Telefoon: 0591-312772

Penningmeester:
M. Hof
Helmstok 6
7891MV Klazienaveen
e-mail:martinhof55@gmail.com
Telefoon:0591-313108


Rek. nummer: NL51RABO0373740913

RISN-nummer t.b.v. ANBI: 824117815.


 
 
Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2018
lees meer »