De Veertigdagentijd actie 2023: De Veertigdagentijd actie 2023:

We zijn al over de helft met de spaaractie.
En voor zover we nu kunnen inschatten loopt de actie goed.
 Er wordt al flink gedoneerd en we hopen daarom op een mooi eindbedrag. 
Het is ook het enige wat we kunnen doen voor de bevolking van Oekraïne die nu
reeds meer dan een jaar te lijden heeft onder de verschrikkingen van deze  oorlog.
Een mensenleven meer of minder schijnt niet te tellen.
De mensen daar hebben aan alles een tekort. Spontaan zijn er hulporganisaties die
met financiële middelen de bevolking willen ondersteunen.
Maar het land is groot met een inwonertal van ongeveer 43,79 miljoen mensen .

Momenteel lijdt de bevolking honger en met onze actie willen we geld  inzamelen
voor levensmiddelen die daar in het land zelf gekocht kunnen worden.
Er is geen gebrek aan voedsel alleen het merendeel van de bevolking heeft geen
geld om  levensmiddelen te kopen.
Wij, in het vrije Westen kunnen onze medemens ondersteunen door flink te doneren
voor de Veertigdagentijdactie van de diaconie.
Voor in de kerk staat een collectebus met de kleuren van de Oekraïnse vlag.
Ook in het gebouw van de kerk staat een collectebus. En u kunt natuurlijk geld
overmaken op de rekening van de diaconie NL83 Rabo 0332 3031 01.
Wekelijks wordt de tussenstand bekend gemaakt.
Mogen we op u rekenen.?
 
Gift Diaconie januari 2023: Gift Diaconie januari 2023:

Chris en Voorkom.
Met 'Chris' bieden wij kinderen en jongeren een luisterend oor via chat en Connect(e-coaching). Daarnaast bieden wij  op maat trainingen, voorlichtingen en  coaching, bijvoorbeeld over groepsdruk of het aanpakken van pestgedrag. 

Ook bieden wij met 'Chris ' middels Connect een luisterend oor aan opvoeders die anoniem contact willen met een coach over zorgen/problemen binnen de opvoeding. 

Met 'Voorkom!' willen  wij kinderen en tieners voorlichten over middelen gebruik!!
Preventielessen worden op scholen gegeven, deze gaan onder meer over de thema's alcohol, drugs, roken en internet. 
Met ' Voorkom 'willen wij leerlingen  leren om zelf gezonde keuzes te maken. 

U steun is onmisbaar!!

De diaconie heeft €150,00  gedoneerd!!


 
 
De Veertigdagentijd actie 2023 De Veertigdagentijd actie 2023

De Veertigdagentijd actie willen we in samenwerking met de “ Kerken met vaart “ 
(Kmv )  gaan houden. Het betreft de samenwerkende kerken: de Zuiderkerk en de Noorderkerk in Nieuw-Amsterdam, het Kruispunt in Erica en de Kruiskerk en de
Eben Haëzerkerk in Klazienaveen. Zoals u op de “Kerken met vaart” pagina voorin deze Kerknieuws hebt kunnen lezen willen we dit jaar geld inzamelen voor het door oorlog getroffen land Oekraïne. Dit is momenteel het enige wat wij kunnen doen als kerken in het vrije Westen. Iemand zei eens tegen mij, “ de combinatie van kou en honger is ongeveer het ergste wat je kan overkomen.” Daarom vragen we uw medewerking en noemen hierbij het rekeningnummer van 
diaconie en Z.W.O.:  

NL 83Rabo 0332 3031 01. onder vermelding van Oekraïne. Ook kunt u op woensdagmorgen een gift geven in de collectebus in het gebouw van de kerk.
Op zondag 19 februari hopen we u nadere informatie te kunnen geven.

We hopen op uw medewerking.
 
 
Giften diaconie. Giften diaconie.

Buiten de landelijke vastgestelde bijdragen o.a. Kerk in actie
besteden we de diaconale gelden voor hulp aan onze medemens ver weg of dichtbij.

Vanaf Januari 2022 zijn wij van plan om maandelijks een doel uit te zoeken.
Natuurlijk mocht er ergens nood zijn dan springen we daar op in b.v. ramp.
Wij houden u daar uiteraard van op de hoogte.
Hartelijk dank voor u bijdrage en voor het vertrouwen in ons.
Sytha, Pipy,  Jan, Karla,  Erna, Martha [Z.W.O.] Marion, Grietje Vos 
 
Bloemendames Bloemendames
Bloemendames
Op zondagmorgen staan er op de avondmaalstafel twee mooie boeketten samengesteld en naar de kerk gebracht door een drietal dames de z.g. bloemendames te weten Miranda, Petra en Ricky .
Na de dienst worden de boeketten weggebracht naar gemeenteleden die om diverse redenen wel een bloemetje kunnen gebruiken.
Om toerbeurt nemen de dames een maand voor hun rekening en het resultaat mag er zijn.
Waarbij wel aangetekend mag worden dat het aanbod van bloemen in de wintermaanden schaars is, en wat te denken van de hete zomermaanden.
Het werd dan ook zeer gewaardeerd dat de plaatselijke bloementelers vaak bereid waren bloemen beschikbaar te stellen.
Meer dan 15 jaar heeft Petra zich actief ingezet als bloemendame.
Nu heeft ze besloten om te stoppen en zoals ik haar ken zal het een moeilijke beslissing zijn geweest. En haar creativiteit zal gemist worden want ook op de markten was ze actief. Maar als je gezondheid het amper of niet meer toelaat dan kun je eigenlijk maar één ding doen en dat is stoppen.
Petra we willen je heel hartelijk bedanken voor al het werk wat je als bloemendame voor de kerk hebt verricht.
Het goede nieuws is echter ook dat Marianne Snippe de plaats van Petra wil innemen.

Hierbij danken wij Petra voor al haar werkzaamheden in de afgelopen jaren en heten we Marianne welkom en wensen haar veel succes met haar nieuwe taak.
De Diaconie.
 
 
diaconie diaconie

De diaconie van onze kerk is betrokken bij allerlei zaken die in onze kerkelijke gemeente spelen. In de kerkdiensten is dat onder andere zichtbaar in de collectes die we verzorgen.
Ook valt de bediening van het Heilig Avondmaal binnen de taak van onze diaconie, want hierdoor is men verbonden met allen die God ter harte gaan.

Buiten de landelijk vastgestelde bijdragen aan o.a. “kerkinactie” willen we graag ruimte houden voor eigen acties en/of projecten. De gelden die beschikbaar komen kunnen we gebruiken voor doelen die ook taken zijn van de diaconie, namelijk:
- Financiële hulp binnen de eigen kerk
- We helpen actief mee met de voedselbank en ondersteunen hen financieel.
- We ondersteunen het Hospice in Emmen financieel.
- De ouderen in onze gemeente krijgen een paasgroet persoonlijk thuisbezorgd.
 

 
Het 2de boeket bloemen.

Het 2de boeket bloemen.

Elke week wordt er gevraagd: wie van u wil het tweede boeket bloemen weg brengen naar iemand die het nodig heeft. Hier even een korte uitleg over hoe het werkt met de twee boeketten die elke week op de tafel staan.
Het eerste boeket wordt altijd weggebracht door de ouderling van dienst. Dit boeket is bedoeld voor een gemeente lid, jong of oud, ziek of gezond, iets te vieren of juist iemand met zorgen. Altijd is er wel iemand te vinden om met een bloemetje namens de gemeente te verrassen.
Het tweede boeket, dat door iemand uit de gemeente wordt weggebracht. Dit boeket is voor iemand die het nodig heeft en dat kan van alles zijn. Je buurvrouw, buurman die iets te vieren hebben of die een verlies te verwerken hebben. Een familielid of een voetballer van de voetbalclub die zijn been heeft gebroken. Noem maar op. Dit boeket hoeft niet perse naar een gemeentelid. Mag wel. Het is bedoeld als missionair boeket.
Het wegbrengen van het boeket is een klein gebaar maar kan zoveel betekenen.