Predikant Predikant
Ds. K.H.W. Klaassens
 
Gesprekshoekje

Gesprekshoekje
In de consistorie is een hoekje gerealiseerd voor een rustig gespreksmoment.